Jak jsme již informovali, byla mezi ní a současným vlastníkem společností Tereos TTD, a. s. uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, což je první krok k plánovanému převodu objektu na ochránce.

„Nyní by měla být smlouva předána Ministerstvu kultury ČR, které na jejím základě obnoví řízení o prohlášení objektu za kulturní památku. Po prohlášení mlýna za kulturní památku se podepíše finální kupní smlouva a objekt přejde po realizaci návrhu na vklad na katastru nemovitostí na naši Společnost. V těchto dnech byla vyhlášena veřejná sbírka na získání části finančních prostředků k renovaci objektu a technologického vybavení. Číslo transparentního účtu je: 804014002/5500,“ uvedl Vlastimil Šimek ze Společnosti ochránců památek ve východních Čechách.

Hrnčířův mlýn v Českém Meziříčí.
Dozvíte se nejen o historii mlýna