V rámci své návštěvy Královéhradeckého kraje navštíví v úterý a ve středu i další vybrané střední školy, kde během besed seznámí pedagogy a žáky s touto prestižní školou, která přijímá i mnoho uchazečů ze střední Evropy. Na řadu přijdou i témata z oblasti evropské integrace a politického dění.

„Královéhradecký kraj pořádal v září loňského roku pro ředitele krajských středních škol stáž ve Francii, během které jsme navázali spolupráci s touto prestižní francouzskou školou. Mezi jejími absolventy je řada známých osobností ze světa politiky, byznysu nebo žurnalistiky. Chtěli bychom motivovat naše žáky a budoucí studenty vysokých škol k využití studia v zahraničí. Tato vysoká škola má detailně propracovaný systém stipendií včetně stáží,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.

Ředitel francouzské školy Lukáš Macek nejprve představí vysokou školu Sciences Po Paris a její pobočku v Dijonu, její filozofii, zaměření, studijní obory, systém výuky apod. Vysvětlí, jakým způsobem je možné studium financovat, což je zásadní otázka pro všechny zahraniční studenty. Následně se přednášející bude věnovat tématu „Francie a Evropská unie“, vysvětlí vztah Francie k evropské integraci a její pohled na EU. Také dojde na odpovědi k dotazům účastníků.   (reh, sva)