Při prvním vstupu je nutné předložit podepsané prohlášení, že se u dítěte v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění, při cestě do školky i ze školky musí mít děti i jejich doprovod zakrytá ústa a nos a před mateřskou školou je nezbytné dodržovat odstupy dva metry. Děti ve školce nemají povinnost nosit roušku.

Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.