„Urychlené dodatečné dovybavení náchodské laboratoře o izolátor a PCR analyzátor je základem pro rozšíření možnosti vyhodnocování odebraných vzorků od suspektních pacientů s Covid-19. Bylo a je naší permanentní snahou rozšířit možnosti laboratorního vyšetření. Naše krajské zdravotnictví má tak dnešním dnem další pracoviště, čímž posilujeme své možnosti při odeznívání první vlny před případnou druhou vlnou tohoto nepředvídatelného onemocnění,“ řekl k novým možnostem náchodské laboratoře náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar.

O testování na Covid-19 je v současnosti velký zájem. „V náchodském odběrovém stanu zdravotníci denně odeberou 50 až 60 vzorků od pacientů. Tyto vzorky se dosud transportovaly do mikrobiologické laboratoře v trutnovské nemocnici, která je pod velkým náporem. Kromě pacientů s doporučením od lékaře provádí zdravotníci v náchodském a trutnovském odběrovém stanu vyšetření také samoplátcům,“ připomněla mluvčí.

„Pro nás je v tuto chvíli největším přínosem zkrácení doby mezi odebráním vzorku a výsledkem, tedy doby, kdy musí zdravotníci přistupovat k hospitalizovaným pacientům s podezřením na Covid-19 jako k pozitivním, v režimu zvýšené ochrany před možnou infekcí. Pacientům to přinese možnost dřívější hospitalizace na běžném oddělení,“ popsal pozitiva rozšířeného testování ředitel náchodské nemocnice Jan Mach.