„Je to skutečně historický okamžik, kdy město Náchod po mnoha letech příprav stavby této pro region velmi důležité stavby jako první prodává pozemky z vlastnictví města do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic. Jsme tak prvním vlastníkem, který prodává své pozemky pro možnost zahájení stavby obchvatu města,“ vysvětluje starosta Jan Birke a dodává: „Za pozemky obdrží město v souhrnu částku 11 232 062 korun, ale mnohem cennější pro všechny obyvatele bude samotná stavba, která je pro dopravní infrastrukturu celého regionu nezbytná.“

Dalším důležitým dokumentem, který zastupitelé na svém pondělním jednání schválili, je zadání a soutěžní podmínky mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže Nová Tepna. Cílem projektu, kterému předcházela od loňského podzimu projednání s odborníky, veřejností, dotčenými orgány a potenciálními investory, bude nastavit správný mix investorů a navrhnout formy a vazby, které budou odpovídat jejich různým typům. „Co se týče detailu budoucí podoby veřejného prostoru cenné lokality v centru města, nejvíce hlasů dostaly v dotazníku stromy a posezení ve stínu. Zajímavou skupinou podnětů bylo i stromořadí podél promenády, prostředí bez automobilové dopravy, dostatečná vybavenost hřišť pro děti různých věkových skupin a prostory pro setkávání. Současně byl kladen důraz na přírodní vodní prvek inspirovaný Radechovkou, která je nyní zatrubněna. Podstatné pro obyvatele je i propojení života Nové Tepny s blízkým zámeckým kopcem, jehož rekonstrukce bude zahájena v letošním roce,“ upřesnil detaily zadání místostarosta Jan Čtvrtečka.

Harmonogram soutěže a následného zpracování územní studie je stanovený na dva roky. Na přelomu roku bychom tak mohli znát výslednou podobu uspořádání Nové Tepny.