Do kategorie D až do tohoto zásahu patřily právě zbraně používané při rekonstrukcích historických bitev. Nad chystanou změnou kroutí hlavou i Fwbl. Rudolf Koldovský z tradiční historické jednotky č. 73 se sídlem v Železnici. Jednotka má v současné době 15 členů a funguje šestadvacátým rokem.

„Šestadvacátým rokem organizujeme ukázky z války 1866 a naše zbraně (vz.1854) nepodléhají podle zbrojního zákona registraci. To se týká všech zbraní výroby do roku 1890. Požadována je pouze tormentační (tlaková) zkouška. Všem nám připadá nový záměr absolutně nesmyslný, neboť vojenskou historií se zabývají desetitisíce mužů po celém světě. Mám kamarády v USA, kde se při bitvách schází 27 tisíc vojáků z celého světa. Nevím, kam se Evropa řítí, ale Američané by si nenechali na svá práva sáhnout, " zvyšuje hlas rozhořčený Koldovský a rozčíleným hlasem pokračuje:

„Zbraně nejsou nebezpečné, nebezpečný může být člověk, který je používá. Dějiny lidstva jsou dějiny válek, a ty se musí připomínat, aby žádné další nebyly." Jednotka připomíná i události z období první světové války 1914 - 1918. „Tady používáme zbraně, podléhající registraci, ty jsou podle našich zkušeností naprosto bezpečné."