Pečlivě se připravujeme na celoškolní projekt napříč třídami. Věkově různorodé skupiny žáků hledají to nejzajímavější, co se v deseti desetiletích, tedy během 100 let existence naší republiky, stalo a co je pro jednotlivá desetiletí typické a co je nejvíce charakterizuje. Celý projekt bude zakončen společnou prezentací v tělocvičně školy v pátek 26. října.

Společně malujeme české vlajky, kterými zdobíme celý areál školy. Ve vestibulu školy nás vítá vlajkový strom ozdobený malými českými vlaječkami, které namalovali naši nejmladší. Členové školního parlamentu vystoupali s českými vlajkami na Valdickou bránu.

Ve středu se všichni kluci a děvčata a pedagogové v barvách a ve tvaru naší státní vlajky na dvoře školy vyfotografovali. Potom proběhl na školním hřišti Běh pro republiku, kdy si žáci otestovali své schopnosti v Legerově testu.

Trojka