„Tularemie byla u zvířete potvrzena 11. dubna a okamžitě bylo vydáno mimořádné veterinární opatření,“ uvedl Aleš Hantsch, ředitel krajské veterinární správy. Uhynulého zajíce objevili pracovníci Mave v areálu podniku. Potvrdili nám to myslivci z místního sdružení Podháj - Radim.

„Asi po osmi dnech se našel další uhynulý zajíc v Bradlecké Lhotě,“ upozorňuje nás hospodář sdružení Vladimír Nosek. Myslivci zatím nemají potvrzeno, zda i tento kus skolila zákeřná tularemie. „Možná, že zajíce srazilo auto a on skonal na nedalekém hřbitově,“ vyslovuje svoji domněnku Nosek. Ušák byl totiž nalezen na hřbitově v Bradlecké Lhotě, který sice spadá do honitby zdejšího sdružení, ale katastrálně náleží pod Liberecký kraj. Jak nám nakonec potvrdil veterinární lékař Václav Knap z Jičína, i u tohoto kusu byla tularemie zjištěna.

Tři měsíce, tedy do poloviny července, platí mimořádná veterinární opatření v katastrech obcí Soběraz, Lháň a Železnice. Spočívají v zákazu odchytu živých zajíců, jejich přemísťování. Ulovený zajíc musí být prohlédnutý proškolenou osobou, která rozpozná příznaky onemocnění. Veškeré nálezy uhynulých zajíců v ohnisku a vymezeném ochranné oblasti musí být vyšetřeny. Platí zde i zákaz honů.

Na otázku, jak se nemoc přenáší, ředitel Hantsch vysvětluje: „Jde o rezervoárové onemocnění, přenašeči mohou být klíšťata, infekce může proniknout do těla vdechnutím, kontaktem s nemocným zvířetem, transportují ho i hlodavci.“

U člověka pak záleží, jakou cestou se nebezpečná bakterie, která je původcem nemoci, dostane do těla. Může vyvolat kožní i zažívací problémy, vniknout do těla může i oční spojivkou a když virus vdechnete, hrozí zápal plic.

Společným příznakem pro všechny formy je horečka a celková slabost. V ČR je ročně hlášeno okolo sto případů onemocnění. Mezi oblasti s endemickým výskytem tularemie patří Jihomoravský kraj, občasná ohniska byla v uplynulých letech hlášena z krajů Jihočeského, Královéhradeckého (rok 2009) a Pardubického.

Na otázku, zda se nemoc může rozšířit i do dalších oblastí Jičínska, ředitel Hantsch uvádí, že to samozřejmě nemůže vyloučit. V případě nálezu uhynulého zajíce je důležité s ním nemanipulovat, protože i drobné záděrky na rukách mohou být důvodem nákazy.

Mimořádná veterinární opatření budou v oblasti platit tři měsíce. V případě porušení předpisů hrozí podnikajícím fyzickým a právnickým osobám pokuta až do výše 2 milionů korun.

Co je tularemie
Tularemie zajíců je akutně nebo chronicky probíhající nakažlivé onemocnění zajíců, drobných hlodavců a jiných druhů savců i ptáků, jehož původcem je ve vnějším prostředí odolná bakterie Francisella tularensis. Onemocnění je přenosné i na člověka. K nakažení dochází nejčastěji přímým kontaktem, alimentární nebo aerogenní cestou (vdechnutím) nebo prostřednictvím přenašečů - nejčastěji klíšťat. Výskyt onemocnění má stacionární charakter, rezervoárovými zvířaty jsou drobné druhy hlodavců. U zajíců po nakažení vzniká nejčastěji otrava krve.