Impulsem k otevřené diskuzi s veřejností byl podnět Jičíňáka Jana Šorfa, který by chtěl vytvořit z lokality Přírodní památku Čeřovka. Petici za její vznik podepsalo 1100 občanů. Ochránce přírody upozornil na unikáty, kterými se 5,5 hektarový vrch nad Jičínem pyšní. Lesopark na Čeřovce je pozůstatkem pařezinového lesa, vyskytuje se zde unikátní hornina porcenalit. Díky ní je Čeřovka známá po celém světě. Je zde registrována řada chráněných živočichů. Šorf bojuje za ochranu lesoparku, jednorázová revitalizace by podle něho lokalitu zničila. Propaguje i to, aby se lesopark stal pohádkovým lesem Řáholcem. Po městu požaduje zpracování komplexního celoročního odborného posudku.

„Situace je zbytečně vyhrocená, město zajišťuje údržbové práce, aby se v lesoparku nikomu nic nestalo,“ reaguje inženýrka Vladimíra Smolíková z odboru životního prostředí města na některé Šorfovy výtky ke kácení dřevin.

Diskuze získává na obrátkách, probírá se ochranné pásmo okolo vodojemu, který je údajně nedostatečně chráněný. Doktor Martin Košťák z přírodovědné pražské fakulty dokládá, že Čeřovka je raritou, teplou oblastí se specifickým substrátem. Poukazuje na nebezpečnou erozi půdy, kterou je nutné se zabývat. Navrhuje také úpravu návštěvního řádu lesoparku.

Nechte Čeřovku žít svým životem

Zastupitel Miroslav Kodydek, který ve čtvrti žije, hlásá: „Nechte Čeřovku žít svým životem, obnovte terasy, cesty, ale jinak není důvod do lokality zasahovat.“

Vyjádřil tím i nevyřčené přání zúčastněných obyvatel Čeřovky, kteří chtějí, aby zůstala tak, jak je. Klidným lesoparkem, zvoucím k procházkám. Aby se nestala cílem turistů, atrakcí, která místo připraví o klid a jedinečnost.

Doktorka Terezie Dubinová se za komisi životního prostředí jednoznačně přiklonila k názoru, aby Čeřovce zůstal přírodní charakter. Komise podporuje i opravu zídek, které by bránily erozi půdy.

Podporu v sále návrh Jana Šorfa jednoznačně nezískal, Jičín by měl totiž po vyhlášení památky svázané ruce v péči o ní. V diskuzi mělo zaznít, jaký další vývoj s lesoparkem si Čeřováci představují. Nezaznělo, starosta Jan Malý apeloval, aby se do září zamysleli i nad tím, jak využívat i zdejší lom. V září pak bude diskuze pokračovat.

Co je Čeřovka

První písemná zmínka o porostlině a háji na Čeřovce je z roku 1393. Od druhé poloviny 15. století má v držení les na Čeřovce město Jičín. Od roku 1844 stojí na temeni kopce Čeřovka rozhledna Milohlídka. Pravděpodobně v 50. letech 19. století byl otevřen na jihozápadním svahu kopce čedičový lom. Těžba byla ukončena do třiceti let. Mezi lety 1887 – 1889 mění místní okrašlovací spolek, jehož členkou byla i dcera Boženy Němcové - Theodora, prostor Čeřovky na městský přírodní park. Na začátku 20. století byl vybudován pod Milohlídkou vodojem.