Pokud měření zjistí nadměrné zvýšení koncentrace radonu, mohou lidé prostřednictvím Královéhradeckého kraje žádat i o dotaci na ozdravná protiradonová opatření. Dotace může činit až 150 tisíc korun.

Obyvatelé Královéhradeckého kraje se s žádostí o měření mohou obracet přímo na Státní ústav radiační ochrany e-mailem radon@suro.cz nebo telefonicky na číslo 498 652 713.

V Královéhradeckém kraji bylo za poslední tři roky zkontrolováno skoro 450 bytů, domů nebo školských zařízení.

V Česku má zhruba každý dvacátý objekt vyšší koncentrace radonu, než je doporučená hodnota.