Nejlepší dopravníkovou linku vyrobilo družstvo pod patronací TE Connectivity složené ze tří studentů Střední průmyslové školy a tří žáků Základní školy kpt. Jaroše. Kvalifikovali se tak do pátečního krajského kola v Hradci Králové.

Cílem soutěže je zvýšení zájmu dětí o techniku, podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání na základních školách a posílení prestiže technických předmětů u laické i odborné veřejnosti. T-profi se koná třetím rokem, okresní kola se konalo v areálu firmy Kablo Vrchlabí. Hlavním pořadatelem je Hospodářská komora.