Laureátka zahájila svou práci před deseti lety a za dobu jejího působení se počet zapsaných čtenářů více než zdvojnásobil. Spolupracuje se školáky i skauty, nejoblíbenější akcí je Noc s Andersenem.

Eva Fejtová je známa osobním přístupem ke každému čtenáři. Nabízí meziknihovní výpůjční službu i náměty k četbě a doporučení k novým knihám.