Při únorové havárii s vodou došlo k rozsáhlému poškození sklepení domu a narušení celé statiky.

MÍSTO ZÁCHRANY NAVRHUJE BETON

Nyní znalec, pracující pro Českou pojišťovnu, u které je dům pojištěn, navrhuje majiteli, aby unikátní nejstarší trutnovskou klenbu ve sklepě „zachránil“ tím, že ji vybetonuje. Jde zřejmě o peníze, které pojišťovna majitelům domu na opravy nechce dát, a to právě na základě zmíněného znaleckého posudku. Znalec totiž počítá s výrazně levnější variantou opravy, než jaká je z hlediska záchrany domu podle dalších odborníků potřeba. Pokud by se postupovalo citlivě spárováním zdiva, šlo by až o investici ve výši přes půl milionu korun. „Posudek znalec vypracoval bez jakékoliv odpovědnosti k památce a nerespektoval přitom vůbec rozhodnutí státní památkové péče. To považuji za naprosto skandální,“ rozčiluje se majitel domu Josef Beneš, který už do oprav domu po zmíněném vodním karambolu investoval milion korun.

„Znalec je vázán rozhodnutím správního orgánu a přitom si dělá, co chce. Jeho jednání považuji za pojistný podvod,“ konstatuje Josef Beneš, který je v oboru jako stavební inženýr navíc erudován a podle svých slov v roli soudního znalce rovněž působí. Jako prakticky nejstarší dochovaný dům v centru města je objekt pod trvalým dohledem památkové péče. Když ho v únoru postihla nečekaná mela, při které následkem proražení vodovodního potrubí v přízemí sousedního objektu zaplavila voda velkou část suterénu památky, pracovníci odboru výstavby Městského úřadu ihned jednali. Autorizovaný statik zpracoval návrh prvotních opatření k zajištění stability domu. A památková péče nařídila závazný postup prací, nutných k záchraně objektu.

PAMÁTKÁŘI ŘEKLI JASNĚ: TAKHLE NE!

„Veškeré dosavadní práce proběhly v souladu s požadavky památkové péče a byly provedené tak, aby se zabránilo nenávratným ztrátám a celkovému poškození domu,“ předeslal Hynek Beneš, referent z trutnovského odboru výstavby.

„Pokud by majitel postupoval podle předložených návrhů, uvedených ve znaleckém posudku, který zpracoval zástupce České pojišťovny, došlo by k nenávratnému poškození či dokonce zničení památkově cenného domu. Ten byl dlouholetou spoluprací vlastníků a památkářů udržován ve velmi dobrém stavu. Proto je nutné navržené práce naprosto odmítnout a považovat je z hlediska zájmů státní památkové péče za nepřípustné,“ napsal k situaci kolem pojistné události referent Hynek Beneš.

K domu, který nese přívlastek U studny, se váže i další událost. V březnu při opravě zatopeného sklepa došlo k odhalení historických předmětů. „Stavebníci narazili na keramické nádoby, které jsou ve velmi dobrém stavu. Většina z nich pochází ze středověké až novověké doby, našla se tu ale i drobná amfora, která typologicky odpovídá období pravěku. Konkrétně době bronzové,“ uvedl před časem pro Deník Ondřej Tůma, archeolog Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Nález posouvá dějiny města.