„Ta slouží pacientům, kteří již sice nevyžadují hospitalizaci, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se o sebe doma postarat a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by péči zajistil. Dočasně tak zůstávají v nemocnici, kde se o ně personál nemocnice spolu s dalšími odborníky postará. Mezitím jsou jim zajišťovány potřebné sociální služby,“ vysvětlila Magdaléna Doležalová z krajského zdravotnického holdingu. Zatím je takovýchto lůžek k dispozici pět, počítá se ale s jejich rozšířením až na třicet.

Služba je nyní poskytována LDN v Jaroměři, kde jsou prozatím tři lůžka a na oddělení lůžek následné péče v Broumovské nemocnici, kde jsou prozatím dvě. „Součástí péče jsou i sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a pomoc při obstarávání dalších osobních záležitostí. Péče je klientovi poskytována týmem kvalifikovaných pracovníků, kromě praktického lékaře a sestry i sociálními pracovníky,“ přibližuje službu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Oblastní nemocnice (ON) Náchod Markéta Vyhnanovská.

Klientům jsou dále k dispozici duchovní jednotlivých církví, canisterapie nebo třeba ergoterapeut. Myslí se i na volnočasové aktivity, které poskytují místní základní, mateřské či umělecké školy či dobrovolníci. V Broumově nemocnice spolupracuje například s Nadačním fondem Hospital Broumov.

ON Náchod uvažuje příští rok službu rozšířit. „Zahájili jsme potřebné práce na rozšíření služby v obou lokalitách. Počítáme s vybudováním samostatných stanic s kapacitou 17 lůžek při LDN Jaroměř a 8 lůžek při LNP Broumov. V Jaroměři bude pak v případě potřeby uvolněno ještě dalších 5 lůžek z LDN. K dispozici by měly být od března 2019,“ doplňuje k záměru nemocnice Ing. Ivana Urešová, předsedkyně představenstva ON Náchod a. s. Předpokládané náklady na úpravy prostor jsou ve výši 5, 2 mil. korun.   (reh, dol)