V Pardubickém kraji se jednotné přijímací zkoušky v dubnu uskuteční v 51 školách. „Do projektu se zapojí všechny krajem zřizované střední školy," řekl  mluvčí pardubického hejtmanství Jakub Rychtecký.

Účast v pilotním testování svým školám doporučil také Královéhradecký kraj. Chce tak ověřit a vyzkoušet organizaci a obsah zadání jednotlivých testů před tím, než se objeví plošně jako povinnost ve školském zákoně. „Kdyby se všechny školy zúčastnily testování, byly by podmínky pro všechny děti stejné," uvedla v říjnu radní pro oblast školství Táňa Šormová.

Jednotné testy
Jednotné přijímací zkoušky na střední školy mají podle ministra školství Marcela Chládka zamezit tomu, aby se na maturitní obory dostávali žáci bez studijních předpokladů. Na jaro příštího roku proto ministerstvo naplánovalo pilotní testování, do něhož se školy mohly hlásit dobrovolně. Od roku 2016 by už ale jednotné přijímací testy z českého jazyka a matematiky měly být povinné u všech maturitních oborů. Do testování se přihlásilo 650 škol ze 13 krajů, nejvíce ze Středočeského (98 škol). Jediným krajem kde se žádná škola nepřihlásila, je Liberecký kraj.

Ředitel: Zkoušky odporují zákonu

Z více než padesátky škol se jich v hradeckém kraji do projektu zapojí 48, svou účast v jednotných zkouškách odmítla tři gymnázia – dvě  královéhradecká a Jiráskovo gymnázium v Náchodě. Uchazeči o studium na těchto školách  absolvují testy společnosti Scio.

Podle vedení hradeckého  Gymnázia J. K. Tyla je pokusné ověřování zkoušek, jak je nastavilo ministerstvo školství, v rozporu se zákony České republiky. „Protože ze zákona je za přijímací řízení odpovědný ředitel školy, nechci pochopitelně jednat v rozporu se zákonem," řekl Deníku ředitel školy Robert Novák.

Podle něj ministerstvo  v dokumentu, kterým jednotné přijímací zkoušky nastavuje, jednoznačně deklaruje, že  jde o pokusné ověřování. „Osobně považuji za neetické, abychom na našem gymnáziu o významném životním kroku mnoha mladých lidí fakticky rozhodovali na základě pokusu. Nevím, jak bych vysvětloval uchazečům a rodičům jejich situaci, pokud by pokus nevyšel," uvedl ředitel.

Jednotné přijímací zkoušky nebudou ani na Gymnáziu Boženy Němcové. „Přijímací zkoušky pro školní rok 2015 – 2016 proběhnou 22. a 23. dubna 2015 formou testů z matematiky a českého jazyka společnosti Scio," sdělil na stránkách školy ředitel Jan Štěrba.

Minimální zájem o projekt jednotných přijímaček je v Jihočeském kraji, kde se jej zúčastní pět škol, v Libereckém kraji se do něj dokonce nezapojí žádná. Podle vedení kraje jsou podmínky stanovené ministerstvem školství měkčí, než jak  je loni nastavil kraj,vadí jim také termín zkoušek.

Podle závazné vyhlášky se zkoušky mají konat od 22. do 30. dubna. Pro čtyřleté obory je však termín ministerských zkoušek stanoven na 15. dubna, zkoušky na víceletá gymnázia na 16. dubna.

„Právníci jsou přesvědčeni, že v případě sporu s nějakým uchazečem, by to mohlo skončit soudem, který bychom prohráli, protože vyhlášky jsou závazné," sdělila ČTK liberecká radní pro školství Alena Losová.