„Někteří občané, kterým protéká řeka nebo potok přes jejich pozemek, si z vodního toku udělali odpadkový koš. Vhazují do něho nejen trávu, shnilé ovoce či kytky z květináčů, ale i zbytky usmrcených zvířat,“ informoval městský úřad a zdůraznil, že se jedná o přestupkové jednání na úseku životního prostředí.

Odpad se usazuje v korytech toků, snižuje se jejich kapacita, a při náhlém a vydatnějším dešti může dojít k vylití z břehů.

Na čistotu koryt toků a přilehlých pozemků se na Hronovsku zaměří při plánovaných podzimních preventivních kontrolách.