V Oblastní nemocnici Trutnov platí zákaz návštěv od čtvrtka až do odvolání na všech JIP, dále ARO, oddělení onkologie, interny a chirurgie. Na interním oddělení budou individuální žádosti o návštěvu pacienta posouzeny primářem a ošetřujícím lékařem.

Upozornění pro dárce krve

Vážené dárkyně a dárci, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v Itálii, s cílem minimalizovat riziko šíření koronavirové infekce, zavádíme dočasné vyřazení z odběrů krve a krevní plasmy po dobu 4 týdnů od návratu z Itálie do České republiky. Ostatní omezení související s cestováním zůstávají v platnosti: (návrat ze zemí mimo Evropu – omezení dárcovství na 4 týdny, návrat ze země s výskytem malárie -omezení na 6 měsíců).

Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem kvůli koronaviru omezí od pondělí 9. března návštěvy na oddělení následné péče, a to do odvolání. U všech oddělení žádá nemocnice všechny blízké pacientů o pečlivé zvážení nutnosti návštěv především s ohledem na rizika přenosu respiračních infekcí. Zároveň zřídila pro pacienty regionu informační linku, kde poskytuje základní informace o postupu v případě podezření na infekci – telefonní číslo 499 300 615 je dostupné 24 hodin.

Vzhledem k závažné epidemiologické situaci v ČR nadále trvá zákaz návštěv v nemocnicích ve Vrchlabí a Jilemnici

Další informace a doporučené postupy jsou k dispozici také na webových stránkách zdravotnického holdingu www.zhkhk.cz a také na webových stránkách jednotlivých nemocnic.

Domovy důchodců pro návštěvy uzavřené nejsou, nicméně vyhlásili jejich omezení. "Žádáme příbuzné a známé našich uživatelů, aby v případě respiračních onemocnění odložili návštěvu svých blízkých na dobu, kdy budou sami zdrávi. Zároveň žádáme všechny, kteří pobývali v oblastech s prokázaným coronavirem, aby respektovali doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a dodržovali nařízenou karanténu," uvedla Irena Vondráčková, ředitelka Domova pro seniory Trutnov.

Stejná situace je v Domově důchodců ve Dvoře Králové nad Labem, kde vyhlásili pouze omezení návštěv, nikoliv úplný zákaz. Lidem, kteří přijdou navštívit svoje příbuzné doporučují, aby návštěvu odložili, pokud se cítí nemocní, a při příchodu použili dezinfekci.

Ve Vrchlabí v Domově pro seniory k zákazu návštěv zatím nepřistoupili.