Přístrojová komise Ministerstva zdravotnictví tento týden schválila záměr pořídit přístroj na PET/CT vyšetření, který bude určen pro pacienty s nádorovým onemocněním v rámci Komplexního onkologického centra Pardubického kraje.

„Pořízení přístroje a možnost provádět PET/CT vyšetření přinese další zvýšení kvality v péči o pacienty s onkologickým onemocněním, jejichž počet neustále roste. Velice přesné vyšetření má pochopitelně pozitivní vliv na úspěšný průběh léčby. Je to vynikající zpráva pro zhruba sedm set tisíc obyvatel Pardubického kraje i sousedních regionů, které jsou spádovým územím Komplexního onkologického centra," uvedl první náměstek pardubického hejtmana Roman Línek.

Přístroj pro PET/CT vyšetření by mohl být pořízen za dva roky. Jeho hodnota se pohybuje kolem 60 milionů korun. PET/CT je vyšetření, které spojuje dvě diagnostické metody - pozitronovou emisní tomografii (PET) a počítačovou tomografii (CT). Na přístroji jsou umístěny dva prstence, jimiž pacient na lůžku projede. Zjištěné údaje lze pomocí počítače zkombinovat a výsledkem je obraz s velkou výpovědní hodnotou.

„Toto vyšetření je jednou z nejpřesnějších diagnostických metod současné medicíny a může pomoci k důkladnější diagnostice onemocnění," uvedl Leoš Ungermann, primář radiodiagnostického oddělení Pardubické nemocnice.