V pětičlenné správní radě mají své zástupce zakladatelská města – Jičín, Nová Paka a Nový Bydžov, i samotné nemocnice. Jičín v prvním období zastupoval starosta města Jan Malý a radní navrhují, aby tak činil i v následujícím, již čtyřletém, období. V dozorčí radě by pak měli pokračovat místostarosta Petr Hamáček a Zdeněk Bucek z Ekonomického odboru MěÚ Jičín.

Doporučení radních ještě musí schválit zastupitelstvo. Hlavním úkolem fondu je podpora nemocnice z peněz získaných darem, například formou stipendií pro začínající zdravotníky nebo nákupem nového vybavení pro stálé zlepšování standardu lékařské péče.