Kdysi tu už stával. Jeho znovuvybudováním byla obnovena historická poutní cesta na Jagodnou v Polsku (977 m. n. m), kam turisty dovede žlutá značka. Za pár měsíců se na vrcholu Jagodné otevře nová rozhledna. Před dokončením jsou rozhledny na Feistově kopci nad Olešnicí v Orlických horách a ve Vysoké Srbské, kde se nyní montuje konstrukce rozhledny k základové desce.

Jejich slavnostní otevření se plánuje na jaro příštího roku.

„Královéhradecký kraj pomohl se stavbou rozhledny na Feistově kopci poskytnutím bezúročné půjčky ve výši tří milionů korun obci Olešnice v Orlických horách. Ta prostředky použila na předfinancování projektu a po obdržení dotace je vrátí do krajského rozpočtu,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

Celkové náklady na stavbu přesahují částku pěti milionů korun.

Ještě před rozhlednou na Velké Deštné se otevřela vyhlídková plošina na Guzowaté u Radkówa a rozhledna v Nowé Rudě.

Dále se staví rozhledny na Czerńcu (840 m. n. m.) v blízkosti obce Międzylesie a na Kłodzkiej Górze (757 m n. m.), obě mají být dokončeny v příštím roce.

Stavba rozhledny v Novém Hrádku na Šibeníku (655 m. n. m.) spojená s budováním informačního centra a stavba infocentra v Neratově čekají na podpis smlouvy s dodavateli. Další stavby se chystají v lokalitách Duszniky-Zdrój a Miejska Nowa Ruda, kde teprve mají před vyhlášením výběrového řízení.

Administrátorem projektu s rozpočtem přes 3,5 milionu eur je Euroregion Glacensis.

„Cílem projektu je obnovení významné historické pěší trasy a nové propojení zajímavých cílů v jejím okolí. S tím jsou spojené investice v podobě stavby či obnovy rozhleden a informačních center. Projekt doprovází marketingová a propagační kampaň využívající tradiční, ale i moderní metody a informační technologie přesně cílené na potenciální návštěvníky,“ vysvětluje sekretář euroregionu Jaroslav Štefek.

Jedním ze 17 partnerů je Královéhradecký kraj.

„Naším úkolem bylo zajistit na území kraje nové značení hřebenové turistické trasy za pomoci nového loga, které se používá na směrovkách i tabulkách místních názvů. Samotné značení provedli členové Klubu českých turistů, na území Krkonošského národního parku pak strážci parku,“ doplňuje radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionálního rozvoje, dotací a cestovního ruchu.

Projekt zahájený v dubnu 2018 má být ukončen na podzim příštího roku.