Ani po konci zimního období neupadá zájem o královédvorskou noclehárnu. Lidé stále nacházejí cestu do sociálního zařízení, v němž bezdomovci kromě lůžka dostanou také hygienické prostředky, potraviny nebo jen přístup k teplé vodě.

Oproti původním plánům ji k poslednímu květnu ve Dvoře Králové nezavřeli. Provoz natáhli na celý rok.

„Vzhledem k situaci osob bez domova, které využívají služeb noclehárny, pokračujeme v poskytování služeb," potvrdila Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Dvůr Králové. „Od června do konce října se dosud lidé vraceli běžně na ulici. Po opětovném příchodu do noclehárny pak byli 1. listopadu ve velmi zuboženém stavu," vysvětlila důvody k celoročnímu provozu Marcela Hauke.

Jako další důvod ředitelka uvedla, že noclehárna může od loňska fungovat souběžně se sousedním azylovým domem. Zde je totiž zajištěná noční služba. „Pracovníci mohou dohlédnout na chod obou sociálních služeb. Dojte tedy k minimálnímu nárůstu nákladů za jejich provozování, například za energie," uvedla Hauke.

Sociální službu noclehárny ve Dvoře Králové vloni využilo 21 klientů. Má kapacitu sedm lůžek, které využívají lidé bez domova zejména jako místo pro důstojné přenocování.

Otevřená byla v listopadu 2013, denně je přístupná od 18 do 8 hodin. Za noc v zařízení tu lidé platí symbolických 20 korun. V zimě sociální pracovníci museli několikrát klienty z kapacitních důvodů odmítat.