Ohrozit jí může dodávka kamenné drtě, která vázne kvůli uzavření kamenolomu. Hrozí také uzavření betonárky v Lukavci, dodávky mohou být přerušeny.

„Uvidíme, zatím stavíme,“ říká místostarosta Pavel Bouchner.