Nová operační střediska jsou nyní vybavena na stejné úrovni v celé republice a jednotlivé záchranné složky si mohou informace mezi sebou volně předávat. Dlužno dodat, že Česká republika se nevydala cestou jednotných operačních středisek, která by zahrnovala jak záchrannou službu, tak hasiče a policisty. Místo toho byl zvolen model vzájemného propojení jednotlivých center. K tomu však bylo třeba vybudovat odpovídající zázemí.

Konkrétně v Pardubicích vyrostla pětipodlažní budova, která v sobě ukrývá nové operační středisko hasičů, potřebné zázemí pro operátory a další garáže pro vozidla. Standard technického vybavení – ať už počítačů nebo jejich programového vybavení pak byl navržen tak, aby se data z nich dala předávat dalším složkám záchranného systému. Jednotné jsou mapy, komunikace i zpětná vazba a ukládání dat. Samozřejmostí je také zastupitelnost jednotlivých operačních středisek obsluhujících linky 112 a 150.