„Vznikne tak několik centrálních míst, která budou shromažďovat a dále rozesílat informace potřebné pro chod všech našich nemocnic. Aktuálně má každá nemocnice svůj vlastní informační systém. Tyto systémy jsou ale zastaralé, nemají potřebnou podporu a jejich další údržba je komplikovaná a finančně náročná,“ uvedl náměstek hejtmana Aleš Cabicar.