„Jde o stavbu navazující na investici státu prostřednictvím SŽDC, která v těchto místech (místním známé jako „u Skály“) vybuduje nový tunel, který bude sloužit pro automobilovou dopravu i pro pěší a cyklisty,“ upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.

V centru města vznikne díky stavbě nové místní komunikace významné nové propojení ulic. Začátek komunikace bude v místě stávající křižovatky ulic Parkány a Poštovní, konec pak v místě křižovatky ulic Raisova a Janáčkova.

Hlavní stavební ruch začne v souvislosti s plánovanou výlukou na železniční trati Choceň-Meziměstí začátkem září. Předpokládaný termín dokončení celé akce je v červnu příštího roku.

„Tuto investici lze pro město i občany vnímat jako strategickou, protože přispěje ke zvýšení prostupnosti území pro pěší a rozložení dopravy tak, aby se v centru města netvořily dlouhé fronty, jak je známe například z ulice Volovnice. V řešení dopravy a parkování nejen v centru města chceme pokračovat i v budoucnu,“ dodal místostarosta Jan Čtvrtečka.

Jiří Řezník