Štípek prošel výběrovým řízením a vedení policie převzal po schválení zastupitelstvem města na začátku prosince. „Mou prioritou je, aby strážníci při práci více využívali moderní technologie, a místo papírování tak trávili více času v ulicích. Dále bych se chtěl zaměřit, kromě bezpečnosti obyvatel, na ochranu majetku, který je mnohdy ničen bezohledným chováním řidičů. Pokračovat chci také v pořádání preventivních a osvětových akcí, které považuji za vhodnou investici do naší budoucnosti, a ve zviditelňování práce strážníků,“ uvedl nový ředitel královédvorské městské policie. Jan Štípek v minulosti pracoval na městském úřadě jako manažer prevence kriminality a jako zastupitel pověřený řízením městské policie. Tato kompetence nyní náleží opět starostovi města Janu Jarolímovi.