Nájemné je stanoveno na tisíc tři sta korun na pět let s možností prodloužení.

Generál Jan Diviš byl na začátku první světové války velitelem v Sarajevu. Po válce nový československý stát využil jeho zkušeností a on se stal nejvyšším armádním velitelem.