Ani po dvou měsících od dokončení první etapy oprav na silnici II/305 v Albrechticích není v obci ani na stavebním úřadě v Kostelci nad Orlicí klid. Rodina Malijovských, které chybí před domem chodník, na který byli desítky let zvyklí, předala jednání o nároku na něj do rukou právnímu zástupci.

Do sporu je v současné době zapojeno hned několik účastníků - mimo jiné Královéhradecký kraj, Městský úřad v Kostelci nad Orlicí, Malijovští, obec Albrechtice a zhotovitel stavby. Vypadá to, že pravdu mezi všemi bude muset nalézt až soudní řízení, celý případ je totiž pěkně zamotaný.

„Doufali jsme, že to až k soudu nedojde. Chceme se ale konečně vymotat z klubka nejasných odpovědí a polopravd," říká Irena Malijovská, která za zrušeným chodníkem cítí určitou mstu ze strany vedení obce Albrechtice.

Zpevní, či nezpevní?

Deník opravdu nalezl - mírně řečeno - polopravdy přímo v oficiálním vyjádření Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí zaslaném na Krajský úřad Královéhradeckého kraje. V něm se doslova tvrdí: „Chodník nebyl zrušen, byl pouze změněn povrch ze stávajícího nevyhovujícího asfaltového na zpevněný povrch z takzvaného recyklátu."

Tuto zcela novou informaci, která ovšem i podle dostupné fotodokumentace není pravdivá, vysvětlil referent pro silniční hospodářství kosteleckého úřadu Vlastimil Šmol takto: „Recyklát tam být měl, pochybil zhotovitel, který to teď spolu s investorem, obcí Albrechtice, musí vyřešit. Důvodem odkladu zpevnění chodníku recyklátem mohou být nevhodné klimatické podmínky."

O takovém postupu ale Deníkem oslovený starosta Albrechtic Jaromír Kratěna prý neví. „Pokud výsledky probíhajícího správního stavebního řízení ukážou, že chodník před domem Malijovských být musí, jsme připraveni patřičně upravit dokumentaci a povrch zpevnit. Jinak se ale žádné kroky podnikat nechystáme," uvádí Kratěna.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, na který se Irena Malijovská obrátila, nalezl taktéž v celém procesu určité nesrovnalosti, dokonce uvedl, že se může jednat o správní delikt stavebníka.

Jeden chodník chybí, druhý přebývá

Již zmíněné stavební řízení, o kterém mluvil starosta Kratěna, však podle referenta Šmola řeší jinou záležitost. A to chodník protější, který byl při rekonstrukci naopak rozšířen a posunut. Zasahuje tak do soukromého pozemku, což bez patřičných povolení není možné. Právě proto bylo nové správní řízení zahájeno.

Je zajímavé, že krajský úřad používá toto řízení jako argument pro zamítnutí žádosti Malijovské o uplatnění opatření proti nečinnosti Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, když se ale řízení podle Šmola týká úplně jiné záležitosti.

„Náš právní zástupce zvažuje podání žaloby. Vše je totiž čím dál zmatenější, je opravdu těžké se v množství protiřečících si odůvodnění vyznat. Nechceme čekat měsíce a roky, jestli se nakonec úřady a obec dohodnou," dodává bezradná Malijovská.