Co dnes znamená „být vzdělaný“? Platí teorie nevzdělanosti? Nepřeceňujeme formální vzdělání? Od koho se můžeme v dnešní společnosti učit? Na tyto a mnohé další otázky bude hledat odpovědi 4. ročník Broumovských diskusí, jejichž tématem je Vize vzdělanosti.

Během tří diskusních panelů vystoupí řada zajímavých hostů – například Helena Illnerová, Tomáš Feřtek, Ondřej Šteffl nebo prezidentští kandidáti Jiří Drahoš, Michal Horáček, Marek Hilšer, Pavel Fischer a Vratislav Kulhánek.

„Dvoudenní setkání zajímavých osobností je přístupné veřejnosti, která se může v těchto dnech jednoduše registrovat na webu diskusí,“ říká Kateřina Ostradecká z Agentury pro rozvoj Broumovska, a dodává, že na úterní panely byla prodloužena registrace do pátku 3. listopadu.

„Je naší ambicí přispívat ke kultivaci veřejné diskuse v České republice a střední Evropě. Máme již vyzkoušeno, že netradiční formát tříhodinových panelů umožní jít v tématech do hloubky, dát dostatek prostoru k diskusi veřejnosti a vést kultivovanou diskusi, i proto klademe důraz na výběr pozvaných hostů, stejně jako moderátorů,“ konstatuje ředitel Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov Jan Školník.

Letos chtěli organizátoři v souvislosti s prezidentskou volbou představit také relevantní kandidáty, kteří přednesou své představy a východiska k tématu letošních diskusí, tedy svou vizi vzdělanosti. „Prezident je v našich očích funkcí, která má velký vliv v diskusi o budoucnosti naší země. Proto si myslíme, že je dobré znát do hloubky názory kandidátů na toto téma,“ říká Jan Školník, který věří, že diskuse samotná přispěje k obohacení názorů samotných kandidátů v této oblasti. „Dalším důvodem je snaha, aby Broumovské diskuse měly dopad do veřejného života u nás i v okolních zemích, jakkoliv probíhají v malém historickém městě blízko hranic,“ doplňuje Jan Školník.

„Myslím, že pro atmosféru regionu je přínosné, je-li mu věnována pozornost z jeho okolí a v případě Broumovských diskusí to tak je.

Program Broumovských diskusí
6. listopadu:
14.30 Slavnostní zahájení
15.00 - 18.00 1. panelová diskuse: Vize vzdělanosti – diskuse prezidentských kandidátů
20.00 Koncert Tria Braunensis v kostele sv. Vojtěcha

7. listopadu:
9.00 - 12.00 2. panelová diskuse: Vzdělanost v naší době - pohled z nadhledu
14.00 - 17.00 3. panelová diskuse: Vzdělanost v naší době - pohled z praxe

Registrace na konferenci na: www.broumovskediskuse.cz.

Jiří Řezník