Opravy mezinárodní silnice do Polska, která protíná Náchod, jsou od pondělí v plném proudu. Komplikace způsobují především řidiči kamionů, ve špičkách se tu tvoří kolony a ve středu se do opravované silnice doslova propadl pásový bagr. Náchodští by potřebovali obchvat jako sůl. V místech, kudy má vést, nyní geologové provádějí geotechnický průzkum.

Podle Ivana Vrabce, vedoucího úseku výstavby Ředitelství silnic a dálnic, se jedná o standardní podrobný průzkum celé trasy, který zpřesňuje předchozí předběžný průzkum. Nejde o žádné aktivní stavební práce. Geologové tu mají zůstat do konce letošního roku.

„Průzkum ukáže vlastnosti podloží pod budoucí stavbou, měl by odhalit případná rizika nebo materiály, se kterými se můžeme setkat, a posoudit jejich vlastnosti a zpětné využití. Zkoušky poslouží jako podklad ke zpracování dokumentace pro stavební povolení," vysvětlil Ivan Vrabec a dodal, že se prověřují i místa, kudy mají vést tunely. „V krajině se nacházejí i prameny, je to vcelku složité území," přiznal. Hloubka, do které se geologové dostávají, záleží na tom, jestli má být komunikace v násypu nebo zářezu.

Ivan Vrabec také ujistil, že výzkum upřesňuje technická řešení trasy, měnit ji však nijak nemá. „Nepředpokládáme, že narazíme na něco, kvůli čemu by mělo dojít ke změnám," je přesvědčený.

Jelikož se geologové potřebují při práci pohybovat i na soukromých pozemcích, firma musí žádat majitele o povolení ke vstupu.

Někde se dohodnou rychle, jinde to může být složitější.

„Zatím to probíhá standardně, nijak se to neliší od jiných průzkumů," konstatoval Ivan Vrabec a ujistil, že pokud je pozemek obhospodařovaný a výzkumem by došlo třeba k poškození osevu, po dohodě s majitelem mu případné škody nahradí.

Obchvat městu uleví

Poté, co bude vypracován tento podrobný záborový elaborát, bude moci náchodská radnice jednat s majiteli daných pozemků.

Obchvat Náchoda, který po téměř dvaceti letech dostal zelenou, má městu ulevit od několika tisíc automobilů, které svým hlukem, otřesy a zplodinami denně ztrpčují Náchoďákům život.

Právě kamiony jsou při současných opravách průtahu Náchoda viníky mnoha komplikací. Jejich řidiči zřejmě nechápou dopravní značení, nebo poslouchají pouze hlas navigace. Často vjíždějí do zákazů a občas se s mnohatunovými kolosy motají v centru města.

Kamiony i v centru

„Jak to je teď s těmi kamiony? Mají povolený průjezd centrem Náchoda? Teď tu po Komendě projely tři za sebou!!?" napsala na facebooku rozhořčeně Šárka Reiter.

Starosta Náchoda Jan Birke jí odpověděl: „Samozřejmě že nemají povolený průjezd, a tři kamiony za sebou rozhodně nejsou „zásobování". Policie státní i městská dělá, co může, o neukázněnosti řidičů je však bohužel škoda mluvit."

Opravy průtahu mají trvat až do konce listopadu a stavba obchvatu, pokud nenastanou žádné komplikace, by podle vedení města mohla začít možná už za tři roky.