Ve Zdobnici přišlo k urnám 74,3 procenta voličů, což představuje 110 lidí z celkového počtu 148. V obci kandidovala tři uskupení. Místní voliči nakonec nejvíce podpořili uskupení „ZDOBNICE", které získalo tři mandáty díky 44,6 procenta hlasů. Týž počet mandátů získala i Kunčina Ves a Zdobnice. Uskupení Orlické hory získalo jeden mandát. V Úlibicích přišlo k volbám 70,3 procenta oprávněných voličů. Celkem to bylo 149 z 212 lidí. V obci kandidovala dvě uskupení, větší voličskou podporu získalo Sdružení nezávislých kandidátů I, a to 78,5 procenta hlasů. Reálně to představuje šest ze sedmi mandátů, jeden z nich obsadí současný starosta Josef Papoušek. Jeden mandát potom získalo druhé uskupení „SNK občanů Úlibic a Řeheče".