Peníze podpoří pořízení trolejbusů pro městskou hromadnou dopravu v Pardubicích nebo rekonstrukce a vybavení odborných učeben v jednadvaceti základních školách (ZŠ) z Hradecko-pardubické aglomerace. „Pro dvanáct královéhradeckých, osm pardubických a jednu základní školu z Lázní Bohdaneč je připraveno 185 milionů korun. Zdá se, že projekty jednotlivých žadatelů jsou ve vysokém stupni připravenosti, což potvrzuje jejich zájem o výzvy ITI, které mají nastavená poměrně přísná kritéria hodnocení, jako je například předložení pravomocného stavebního povolení,“ řekl primátor Hradce Králové Zdeněk Fink.

Pardubické ZŠ tak budou mít modernější odborné zázemí pro výuku přírodních věd, fyziky, chemie či matematiky a informatiky. Rekonstrukce odborných učeben čeká ZŠ Bratranců Veverkových, Závodu míru, Npor. Eliáše, Ohrazenice, Družstevní, Spořilov, Studánka a Staňkova.

„Od vypsání prvních výzev nositele ITI v říjnu roku 2016 byly Řídicímu výboru předloženy ke schválení projekty již za více než 1,7 miliardy korun. Předpokládáme, že tento pozitivní trend bude pokračovat i v tomto roce a po aglomeračních výzvách bude stále vysoká poptávka,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Na území aglomerace navíc roste zájem o projekty na podporu národních kulturních památek. „Vzhledem k tomu, že rezervovaná alokace stále nepokrývá poptávku ze strany žadatelů v území, budeme se snažit vyjednat s Ministerstvem pro místní rozvoj další navýšení prostředků, a to o 200 milionů korun,“ popsal manažer ITI Miroslav Janovský.

Letos by měly být v aglomeraci vyhlášeny výzvy za další 1,25 miliardy korun.

Peníze - ilustrační foto.
Do kultury a cestovního ruchu putuje 4,5 milionu korun