Město v této souvislosti osadilo prameníky cedulkami s upozorněním, že z hlediska vysokého výskytu arzenu není voda pitná. Podle našich informací se o této látce ve vodě vědělo už v minulosti a nikdo to příliš neřešil. Nový starosta města Petr Koleta k tomu poznamenal, že o této věci nic neví, protože tehdy ještě nebyl ve funkci.

Koncentrace arzenu v hronovské minerálce je 84,8 ug/l, což výrazně přesahuje obvyklé limity. Přes upozornění na pramenících, že voda není pitná, se stále najdou lidé, kteří si ji odnášejí domů a konzumují ji. „Myslím si, že to nebude tak hrozné. Jezdím do Hronova pro vodu už několik let a nemám pocit, že by mě to nějak škodilo. Je to trochu nafouknutá bublina,“ myslí si František Svoboda z Broumova.

Naopak minerálku přestala pít Jarmila Kopecká z Náchoda. „V okamžiku, kdy se tyto cedulky objevily, jsem toho nechala. Arzen je jedovatý a nechci mít zdravotní problémy,“ uvedla. Veronika Krejčí, mluvčí Krajské hygienické stanice v Hradci Králové, řekla, že při překračování limitní hodnoty pro arzen, nelze takovou vodu z dlouhodobého hlediska považovat za bezpečnou. Z pohledu hygieniků jde o vodu, která je zřetelně označena jako nepitná, tak jako v řadě jiných případů.

„Navíc pokud je to voda minerální, spadá dozor nad těmito vodami do kompetence Českého inspektorátu lázní a zřídel,“ prozradila Krejčí. Jak nám sdělila Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR, vliv zvýšeného množství arzenu na lidské zdraví ve vodách určených k pitnému režimu nad limitní množství stanovené vyhláškou nebyl jednoznačně prokázán a podle posudku od Státního zdravotního ústavu je diskutabilní.

„Pro přírodní léčivý zdroj minerální vody není možné přímo aplikovat limity pro pitnou vodu, neboť jejich výpočet vychází z odlišných předpokladů četnosti a možné aplikace,“ tvrdí Štěpanyová. Možností, jak snížit limity škodlivé látky ve vodě by mohla být instalace „odarzenovacího“ zařízení, která na trhu existují.

„Při návrhu účinného způsobu úpravy vody je však nutné vycházet z aktuálních hodnot všech ukazatelů chemického rozboru stanoveného vyhláškou pro pitnou vodu, nikoli pouze z uvedeného ukazatele,“ vysvětlila mluvčí hygienické stanice. „Odarzenovací“ zařízení doporučuje ministerstvo zdravotnictví, které vychází ze zkušeností v Náchodě.

„Z principu předběžné opatrnosti doporučujeme při využívání přírodního léčivého zdroje postupovat analogicky jako v Náchodě, kde byla ministerstvem zdravotnictví stanovena podmínka pro jeho využívání k pitným kúrám snížení koncentrace arzenu pomocí „odarzenovacího“ zařízení na méně než 10 μg/l,“ řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví.

O této variantě, ani o případném uzavření prameníků pro veřejnost však město slovy starosty Kolety zatím neuvažuje.

Obecně hygienici počítají arzen k nejvíce obávaným anorganickým látkám znečišťujícím pitnou vodu, a to kvůli karcinogenním a dalším toxickým účinkům. „Zdravotní komplikace mohou hrozit při dlouhodobější opakované konzumaci. Jednalo by se pak o chronickou otravu, jejíž klinický obraz je poměrně pestrý. Popisovány jsou zejména změny na kůži a sliznicích, případně změny neurologické a hematologické,“ dodala mluvčí hygienické stanice.

Hynek Šnajdar