„Se souhlasem Královéhradeckého kraje jej galerie zapůjčí na výstavu Nero – císař, umělec a tyran, která se uskuteční ve Stadtmuseum Simeonstift Trier a ke zhlédnutí bude až do 16. října 2016. „Muchův obraz Nero pozoruje hořící Řím byl v letech 2010 a 2011 zapůjčen do Japonska, kde je Muchova tvorba velice populární," uvedl ředitel Galerie moderního umění Tomáš Rybička.

Souhlas k zapůjčení však musí ještě udělit i ministerstvo kultury. Vzhledem k možným rizikům spojených s návratem zapůjčených uměleckých děl ze zahraničí zažádala galerie  německou stranu o právní záruky, že dílo bude vráceno zpět do ČR.