Stovky turistů na vrcholu Sněžky nerespektují zdejší pravidla a piknikují hned za cedulemi se zákazem vstupu. Strážci národního parku z české i polské strany turisty napomínají a v závažných případech i pokutují.