Pořádá ji Oblastní charita, a to již po devatenácté. Koledníci půjdou do ulic, škol, institucí a vašich domovů. Za malý příspěvek do zapečetěné pokladničky vás odmění drobnou pozorností a požehnáním vašemu domu nápisem K+M+B 2019. Každá koruna pomáhá.

Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2019 je určen na nákup lineárních dávkovačů pro Domácí zdravotní službu a domácí hospicovou péči. Tyto dvě služby poskytují odbornou pomoc nemocným a zdravotně postiženým pacientům v jejich přirozeném domácím prostředí.

„Zejména v Domácí hospicové péči je nezbytné vybavení pro aplikaci paliativní terapie. Lineární dávkovače pro kontinuální aplikaci tišících prostředků zmírňují průvodní projevy terminálního stavu a významně zvyšují kvalitu života nevyléčitelně nemocných. Druhou částí výtěžku podpoříme náš Potravinový a humanitární sklad. Sklad pomáhá jednotlivcům a rodinám, kteří se ocitli v nouzi. Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách,“ přiblížila Tříkrálovou sbírku její koordinátorka Martina Vágner Dostálová z Oblastní charity Trutnov. (jm, br)