"Byla radost sledovat jejich první letové manévry. Večer jsme jednoho zastihli na letišti v Josefově, druhý již objevil prostřený stůl - ptačník na josefovských loukách. Mezi nohama se mu proplétala rodinka lovících vodoušů kropenatých,“ popisují ochránci z Jaroměře první okamžiky mladých čápů na svobodě.

Čísla odečítacích kroužků těchto dvou nepřehlédnutelných ptáků jsou CA 984 a CA 986. Kdyby se někomu v budoucnu podařilo jejich čísla odečíst, budou v záchranné stanici rádi za každou informaci.