V rozsáhlých podzemních prostorách pracují stavební dělníci na pokládce nového kanalizačního potrubí a přípojkách.

„V nadzemních místnostech dochází k vyzdívání nové výtahové šachty a betonáži některých stropních konstrukcí. V exteriéru za Štorchovou síní vyrůstá opěrná zeď z prefabrikovaných tvárnic s železobetonovou výztuží,“ popisuje místostarosta Martin Pour. V podkroví budovy zmizely původní nevyhovující podlahy. Po sondáži bude na nosné trámy nainstalována nová podlahová krytina. Stavební práce na realizaci investiční akce za dvacet sedm milionů korun budou pokračovat do podzimu letošního roku.

Pavel Bičiště