Stavební záměr počítá i s překládkami vodovodu, plynovodu a telekomunikačních zařízení.

Stavební práce na silnici budou rozvrženy do tří etap, pro každou z nich budou platit uzavírky a jsou navrženy objízdné trasy.