Ke zrušení výběrového řízení na zajištění veřejné autobusové dopravy na dalších deset let nemůžeme přistoupit, nestihly by se už uzavřít smlouvy s dopravci. Řekl to hejtman hradeckého kraje Lubomír Franc k požadavku odborů řidičů autobusů, stěžujících si na nízké mzdy, jež zadávací podmínky tendru mohou dál zakonzervovat. Kdyby byl tendr zrušen a kraj by vypsal nový podle nového zákona o veřejných zakázkách, který začne platit v dubnu, bylo by prý pozdě.

„Dosavadní smlouvy s dopravci končí k 1. lednu 2017 a výběr nových smluvních partnerů je proces minimálně na půl, spíše tři čtvrtě roku," vysvětluje Franc v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Proč tak dlouho?
Výběrové řízení  jsme začali připravovat už na začátku tohoto roku. Bylo třeba analyzovat stav a potřeby autobusové dopravy, materiály projednávalo krajské zastupitelstvo, vypisovali jsme zakázku… A smlouvy s vítěznými dopravci je třeba mít  podepsané půl roku předtím, než začnou platit. Dopravce totiž potřebuje půl roku na přípravu, například nákup vozového parku, přizpůsobení další techniky a splnění všech podmínek výběrového řízení; jednotlivé linky se také musí převést na nového dopravce. Není to nic jednoduchého. Musíme navíc počítat s časovou rezervou kvůli případným odvoláním dopravců proti výsledkům tendru.

Obálky s nabídkami budete po měsíčním odkladu otevírat 18. ledna. Kdy chcete mít uzavřené smlouvy s dopravci?
Předpokládáme, že nejpozději 31. července. Pokud by se tak nestalo, byl by to problém.

Neměli jste ale signály o nespokojenosti řidičů autobusů už dříve?
Takto silné skutečně ne. Když jsme na podzim začínali tendr vypisovat, tak tomu skutečně nenasvědčovalo, neměli jsme od odborářů žádné negativní ohlasy.

Jsou požadavky odborů podle Vás oprávněné, nebo jednáte spíše pod jejich nátlakem?
Částečně mzdové požadavky odborářů chápu, na druhé straně ale vnímám chybu  odborových organizací, že mzdy nemají zajištěné  v kolektivních smlouvách. My jako kraj přece toto můžeme jen těžko suplovat. Budeme o tom jednat na celostátní úrovni s ostatními kraji a vládou – hlavně řešit otázku, zda lze dát do výběrových řízení požadovanou sociální klauzuli. Právní analýzy nám už potvrdily to, že nemůžeme přerušit probíhající výběrové řízení, nemáme k tomu totiž zákonný důvod. Nyní analyzujeme, zda do zadávacích podmínek tendru ještě můžeme vložit alespoň sociální klauzuli. A chceme hlavně jednat. Pátého ledna jednám  s předsedou ČMKOS Josefem Středulou , poté se šéfem Asociace krajů Michalem Haškem i premiérem Bohuslavem Sobotkou. Ještě do konce roku se chceme sejít s řidiči na nějaké neutrální půdě, nikoliv na hejtmanství, a vést s nimi diskuzi o tom, co můžeme a co nemůžeme  a vyslyšet jejich náhled. Problém je však v tom, jak vložit sociální klauzuli do již probíhajících výběrových řízení.

Proč ale nemůžete přistoupit na přerušení výběrového řízení  a vypsání nového? Nebyl by to přece zdaleka první případ…
Obecně to platí tak, že bez důvodu, který je vymezen zákonem, řízení nelze přerušit. Zákonný důvod by byl například ten, že kraj nemá na zakázku peníze. Takovým důvodem ale naproti tomu není chybějící sociální klauzule, jak už potvrdil i soud. V každém případě ještě před 18. lednem musíme nějak rozhodnout. Teď v pondělí o tom budeme mluvit na radě, chci se sejít s odboráři a 5. ledna bude  další, mimořádné jednání krajské rady, na které podle výsledků posudků rozhodneme o dalším postupu. Sedmého ledna pak znovu jednáme s odboráři, abychom jim naše rozhodnutí vysvětlili. Budeme jim chtít vyjít vstříc, ale opakuji – v rámci zákona.

Krajská opozice i mnozí ekonomové jsou ale od počátku proti zahrnutí sociální klauzule do zadávacích podmínek výběrového řízení. Odmítají to jako nesystémový krok, který vyvolá podobné požadavky i u dalších profesních organizací. I Vy sám jste ostatně naznačil, že mzdové požadavky by měly být věcí kolektivního vyjednávání…
Řeknu vám spíše svůj osobní názor, protože celou záležitost teprve právně analyzujeme. Každá veřejná zakázka musí být efektivní. Je to ošetřené tím, že v zadávací dokumentaci máme maximální cenu, kterou mohou účastníci soutěže nabídnout. Čili ta je o něco vyšší než je dnes, ale je to ještě cena, která nerozhodí celý systém a je z hlediska kraje ufinancovatelná. Osobně bych se nebránil, aby  bylo nějakým způsobem řečeno, aby část výkonu, který my platíme, se bude týkat mezd  a že je zaručená. Ale skutečně nevím, jestli  možnost takové sociální doložky právní analýzy potvrdí.

Opakuji, nebude to ale nesystémový precedent pro tlaky dalších odborových organizací?
Víte, sám jsem dělal léta odboráře v broumovské textilce Veba  s dvěma tisíci lidmi, za druhé jsem byl zvolen za ČSSD, která dává na sociální záležitost větší akcent…

Kdo kraji vůbec tu právní analýzu dělá?
Některé podklady zajišťuje náš právní odbor. Najali jsme si rovněž advokátní kancelář Havel a Holásek, což je firma, která zajišťovala výběrové řízení na autobusové dopravce v části Jihomoravského kraje, kde už nové smlouvy fungují a sáhli jsme tak po osvědčeném partnerovi. A za třetí, máme posudek, který byl vypracován přes Asociaci krajů.

O co ve sporu jde
O předběžné opatření na zastavení krajské zakázky odboráři žádali soud v rámci žaloby na Královéhradecký kraj. Důvodem sporu je zohlednění nárůstu mezd. Mzdy se dnes pohybují v průměru mezi 75 až 78 korun na hodinu. Bez přesčasů a příplatků si tak řidiči v průměru vydělávají asi 12 500 korun měsíčně. Zadávací podmínky tendru, který je vypisován na roky 2017 –  2026, by podle odborářů tyto mzdy tedy zakonzervovaly na dalších deset let. Soud ale žalobu odmítl s tím, že kraj se žádné diskriminace řidičů nedopouští a zakázka je v souladu se zákonem. Kraj aspoň posunul uzávěrku výběrového řízení o měsíc, na 18. ledna, do té doby chce záležitost s odboráři vyřešit. Ti mezitím vyhrožují výstražnou stávkou. Jiných krajů se problém netýká, nové desetileté tendry tam budou vypisovány až v příštím a přespříštím roce a tedy podle nového zákona o veřejných zakázkách.