Vozíčkáři i jinak postižení teenageři, nevidomou dívku nevyjímaje, nacházejí v Janských Lázních příležitost, jak získat středoškolské vzdělání s maturitou. Pod jednou střechou mají na výběr obchodní akademii, odbornou školu a praktickou školu. K tomu internát, rehabilitační centrum, tělocvičnu, bazén i nejnověji vybavenou posilovnu. "Tohle byl záměr, proč se škola stavěla," říká ředitelka Jana Marešová. "Absolutní bezbariérovost, kvalita vzdělávání, pedagogové, zdravotnický personál a ubytování, třídy přístupné malému počtu žáků. To vše slouží k tomu, aby bylo o studenty komplexně a dobře postaráno," popisuje.

NEODDĚLUJÍ JE OD VEŘEJNOSTI
Jedním dechem zdůrazňuje, že lázeňská škola neslouží k pouhému překlenutí vzdělávacího procesu a automatickému odchodu do invalidního důvodu, ale usiluje o uplatnění studentů v běžném životě. Díky propojení na sociální i běžné firmy. "Chceme, aby naši studenti byli připraveni pro normální život. Neoddělujeme je od veřejnosti, naopak s nimi pracujeme tak, aby byli dostatečně zralí. Aby mohli nastoupit do zaměstnání, žít normální samostatný a plnohodnotný život, zakládat rodiny," vysvětluje filozofii Obchodní akademie Olgy Havlové ředitelka.

SVOJE FIRMY PREZENTUJÍ NA VELETRZÍCH
Mezi prvky, které postižené studenty přibližují reálnému životu a vstupu do praxe, patří projekt fiktivní firma. Jsou do něj zapojeni budoucí maturanti obchodní akademie v rámci odborného ekonomického vzdělávání. Zakládají společnost se vším všudy, registrují se v systému centra fiktivních firem, které sdružuje všechny ekonomické školy se stejným předmětem. Vymyslí, čím se bude firma zabývat, obchodují s ostatními, musí vést účetnictví, dělat daňové přiznání. Prostě vše jako ve skutečné firmě. Nezůstávají pouze ve školních učebnách, ale vydávají se na veletrhy do zahraničí. Letos byli v Barceloně, před tím v Rumunsku a Itálii. "Několikrát jsme byli jedinou školou, která reprezentovala Českou republiku na mezinárodním veletrhu. Jsou to pro naše studenty zkušenosti k nezaplacení. Kvůli cizímu jazyku, zjišťování úrovně, na jaké jsou. Musí být aktivní a poradit si s vytvořením katalogu, prezentace i e-shopu. Podmínky nemají ulehčené tím, že jsou handicapovaní. Mají je stejné jako ostatní," upozorňuje Jana Marešová.

TŘI BRATŘI Z BUDĚJOVIC
Podmínkou pro zařazení ke studiu na Obchodní akademii, odborné škole a praktické škole Olgy Havlové je doporučení speciálně pedagogického centra. Uchazeči jej dostávají na základě svého handicapu a speciálních potřeb ke vzdělání. "Běžný žák bez postižení k nám v podstatě nemůže," připomíná ředitelka. "Spektrum postižení žáků je široké, od tělesných handicapů přes poruchy autistického spektra a kombinované vady," upřesňuje.

Školu v současnosti navštěvuje 85 žáků z celé republiky. "Kapacitu máme 110, takže současný počet zcela vyhovuje množství učeben a prostorovým podmínkám. Máme tady děti z Aše, severní Moravy nebo také tři sourozence z Českých Budějovic. Kvůli tomu je také otevřen po celý školní rok internát," přibližuje.

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové nemohla chybět mezi institucemi, které připomenuly letošní nedožité 85. narozeniny první dámy vysazením stromu. Do konce října jich poroste po celé republice rovných 85. A k tomu dva v Polsku.

S odpovědí na dotaz, zda-li by měla Olga Havlová radost, jak funguje škola pro handicapované studenty, o jejíž vznik se významně zasloužila, Jana Marešová neváhá: "Radost by měla obrovskou."