Herec Jan Čenský přečetl vybrané pasáže ze života světce. Duchovními skladbami slavnost doprovodil Královédvorský chrámový sbor pod vedením sbormistra Víta Havlíčka. Událost se zařadila do akcí souvisejících s opravou zdejších varhan.

Historický nástroj postavený varhanářem Johannem Barthem z Pilníkova v roce 1855 je dlouhá léta nefunkční. V současnosti však probíhá již druhá etapa jeho restaurování, kterou finančně podpořil Královéhradecký kraj. Při veřejné sbírce bylo mezi přítomnými vybráno 3371 korun.