Co koronavirus udělá s tělem narkomana? Došly opravdu drogy? Aktuální situaci popisuje Ondřej Čalovka, vedoucí Kontaktního centra RIAPS v Trutnově, které v pondělí začalo testovat uživatele návykových látek na koronavirus.

Jak uživatelé návykových látek zvládají současnou situaci?
Je to hodně individuální. Někteří, hlavně zpočátku, moc netušili, co se d ěje. Přeci jen mají zhoršený přístup ke sdělovacím prostředkům. Snažili jsme se mezi klienty distribuovat letáky s informacemi o nouzovém stavu, jaké to může mít důsledky například při páchání trestné činnosti. Dále informace o minimalizaci rizik spojených s užíváním v době koronaviru. Například, proč je dobré omezit kouření cigaret, nebo proč by neměly mezi uživateli marihuany kolovat jointy. Taky samozřejmě informace o onemocnění samotném a o tom, jak dodržovat hygienická doporučení. Začali jsme mezi klienty distribuovat dezinfekci či roušky a taky zvýšili distribuci zdravotnického materiálu k aplikaci drogy mezi klienty, aby nemuseli vycházet ven tak často a mohli zůstávat doma.

Co koronavirus udělá s tělem narkomana?
Obecně se dá říct, že užíváním návykové látky, tedy včetně alkoholu, si jedinec oslabuje imunitní systém. A kvůli tomu je samozřejmě náchylnější k mnoha onemocněním, včetně covid-19. Návykové látky samy o sobě oslabují plíce. Koronavirus napadá správnou funkci dýchacího systému. To znamená, že při užívání drog (kouřením, šňupáním) se zvyšuje riziko předávkování. Člověk s oslabenými plícemi se také jednodušeji nakazí nemocí. V této chvíli je lepší užívat látky orálně či rektálně než nitrožilně, kouřením či šňupáním.

Jak se o tuto skupinu zajímají odborníci a epidemiologové? Co jim doporučují?
Uživatelé návykových látek jsou zvýšeně ohroženou skupinou. Nejen v tuto dobu samozřejmě doporučujeme omezit konzumaci návykových látek, včetně tabáku a alkoholu. Ve chvíli, kdy byl oznámen nouzový stav a bylo doporučeno zdržovat se doma, nastal pro část uživatelů problém, protože žádný domov nemají. Žijí na ulici, ve squatech, v garážích… V danou chvíli byli najednou i velmi viditelní, protože se na ulicích téměř nikdo nepohyboval. Města dostala za úkol zajistit takovým obyvatelům prostory pro případ, kdy by musely být umístěny do karantény. Domnívám se, že nějaká důstojná forma ubytování by měla být lidem na ulici dostupná i mimo nouzový stav.

Jak chrání pracovníci v terénu sebe? Je to pro ně komplikovanější?
My jsme se zpočátku potýkali s nedostatkem respirátorů, roušek a ochranných štítů. Ostatním materiálem jako je dezinfekce, rukavice jsme byli zásobeni tak, že jsme služby mohli poskytovat bez přerušení. Nyní už je situace dobrá. Zavedli jsme některá opatření, aby se například klienti v K centru nepotkávali, stejně tak jsme rozdělili pracovní tým na dvě poloviny pro případ, že by někdo onemocněl nebo musel do karantény. V terénu poskytujeme služby pouze venku, nechodíme do uzavřených prostor. Nyní postupně opatření rozvolňujeme.

Mluví se o tom, že narkomanům došly drogy, včetně nejvyhledávanějšího pervitinu, mimo jiné kvůli uzavřeným hranicím. Dopadá na ně opravdu tato situace?
Klienti i nadále chodí měnit stříkačky, takže zdroje úplně nevyschly. Jeden klient mi sdělil, že problém mají spíše ti, kteří distribuovali pervitin ve větším množství. Ale že se stále sehnat dá.

Jak situaci řeší? Abstinují?
Samozřejmě, že někteří buď snížili míru užívání nebo abstinují. Často se ale stává, že se jedna návyková látka nahradí jinou, dostupnější. V našem případě se jedná hlavně o alkohol, který je nejdostupnější.

Může aktuální situace donutit někoho z uživatelů návykových látek ke změně životního stylu?
Ano, to určitě. Pro někoho to mohl být impulz k tomu, že je třeba v životě něco změnit a začít jinak. Komplikací však byla hůře dostupná jak ambulantní, tak pobytová léčba. Téměř všechna zařízení alespoň nějaký čas nové pacienty nepřijímala, případně fungovala pouze přes telefon, on-line, což není úplně ideální start terapie. Ačkoliv pomoc uživatelům návykových látek nebývá společností vždy kladně hodnocena, zvedla se vlna solidarity i vůči těmto jedincům. Proto bych chtěl poděkovat všem, kteří nám dodávali roušky, štíty, dezinfekci a podobně. V danou chvíli to nám i klientům velmi pomohlo.