Nové zařízení nese označení TG3, jedná se o kondenzační odběrovou parní turbínu o výkonu 65 MWe (elektrický megawatt) a až 140 MWt (tepelný megawatt).

„Výměna parní turbíny TG3 je jedním z dílčích kroků transformace našeho zdroje pro budoucnost. Je součástí moderní tváře naší elektrárny garantující spolehlivé dodávky tepelné energie našim zákazníkům i po přechodu od uhlí na jiná paliva,“ řekla výkonná ředitelka Elektrárny Opatovice Romana Zadrobílková.

Nové zařízení má zvýšit efektivnost výroby tepla a elektřiny. V provozu bude v roce 2024.

Nová parní turbína má především zvýšit efektivnost při výrobě tepla zhruba o 15 procent. Podle vedení elektrárny to bude mít pozitivní dopad i na životní prostředí v regionu a snížení energetické náročnosti. Součástka má také zaručit zlepšení spolehlivosti dodávek tepla a elektrické energie.

Odklon od uhlí k plynu

„Modernizací parní turbíny dojde k výraznému zvýšení efektivity kombinované výroby tepla a elektrické energie,“ poznamenal vedoucí oddělení strategického rozvoje Stanislav Ondráček. Dodal, že projekt spadá do klíčových projektů modernizace elektrárny včetně plánované dekarbonizace a přechodu elektrárny na zemní plyn.

Ilustrační fotografie.
O výjimce pro Elektrárnu Opatovice kraj kvůli možné podjatosti rozhodovat nebude

Elektrárna vyměnila jednu z turbín už před dvěma lety.Elektrárny Opatovice mají novou turbínu.Elektrárny Opatovice mají novou turbínu.Zdroj: EOP

Teď přišla na řadu další. Výměnu provede opět plzeňská společnost Doosan Škoda Power, která zvítězila ve veřejné zakázce.

„Modernizace celého teplárenského bloku TG3 je pro nás velká výzva, zejména ve smyslu komplexnosti rozsahu dodávky a požadavků elektrárny na technické řešení díla. V návaznosti na nedávnou, námi úspěšně dokončenou, modernizaci bloku TG5, je pro nás práce dalším velkým závazkem,“ sdělil obchodní manažer Doosan Škoda Power Tomáš Bayer.

Dostali výjimku

Opatovická elektrárna nyní využívá emisní výjimku na limity oxidu dusíku a rtuti. Šest let času navíc dostala společnost na to, aby dosáhla emisních limitů nebo přešla na jiný druh paliva. Elektrárna o výjimku zažádala na základě toho, že od roku 2021 Evropská Unie zpřísnila emisní limity oxidů dusíků a rtuti. O plánovaném zpřísnění však elektrárna věděla už od roku 2017.

Elektrárny Opatovice mají novou turbínu.
Elektrárny Opatovice mají novou turbínu

Původně o výjimce rozhodoval Pardubický kraj. Ten však loni v březnu zažádal o vyřazení z řízení z důvodu podjatosti svých úředníků a spor byl tak postoupen k rozhodnutí Krajskému úřadu Vysočina. Právě ten výjimku pro Elektrárnu Opatovice posvětil.

Vedení elektrárny už několikrát avizovalo, že v budoucnosti chce využívat i jiné zdroje než uhlí, například zemní plyn, biomasu nebo spalování komunálního odpadu. Proti plánované spalovně odpadů, která měla vyrůst před vjezdem do areálu opatovické elektrárny, se ale v místním referendu vyslovili obyvatelé nedaleké Čeperky a stavět se tak nejspíše nebude. Obec chce upravit svůj územní plán tak, aby záměr nebyl možný. V hlasování o souhlasu s výstavbou spalovny odpadů na území obce bylo pro 201 lidí, dalších 299 se vymezilo proti.