Tvář města se změní. Chystá se velká oprava náměstí v Týništi nad Orlicí. „Kromě stále se opakujících údržbových činností na zimou poničených komunikacích je pro letošní rok naplánována rekonstrukce středové části Mírového náměstí. Myslím, že si tuto úpravu náměstí zaslouží a jeho část dostane v roce stého výročí založení republiky nový vzhled,“ uvedl starosta Týniště Libor Koldinský.

Práce by měly začít v průběhu měsíce dubna a vrcholit ke konci září. Stavba bude obehnána plotem, nebude tedy mít vliv na autobusovou či jinou dopravu.

„Pochopitelně s tím ale budou spojena určitá omezení. Ta se budou asi nejvíce týkat parkování. Jsem přesvědčen, že si s tím všichni poradíme, vznikla třeba nová možnost parkování na ploše u kulturního domu po odstěhování plechové haly. Další pouze dočasnou změnou bude přemístění tržnice též na prostranství ke kulturnímu domu poblíž náměstí,“ poznamenal starosta, který obyvatele žádá o trpělivost po dobu stavebních prací.

„Jsem přesvědčen, že se podaří dát středu náměstí novou a důstojnou tvář hodnou moderní doby,“ dodal Koldinský.