Kraj měl na akci původně vyčleněno 19 milionů korun. „Soutěží se podařilo částku mírně snížit na 9,9 milionu bez DPH, tedy asi 12 milionů včetně DPH," sdělila mluvčí kraje Martina Götzová.

„Části konstrukce budovy už začaly být v havarijním stavu, proto jsme se rozhodli investovat peníze z dražby právě sem," uvedla krajská radní pro oblast zdravotnictví Jana Třešňáková. Rekonstrukce bude řešit také nedostatečné prostory a uspořádání v hlavní budově  ozdravovny. Zadní křídlo se zvětší a spojovací krček bude přestavěn a rozšířen.

Království poskytuje zdravotní a výchovnou péči dětem na ozdravných pobytech dlouhých tři až šest týdnů a také  dětem, o něž nemá kdo pečovat nebo jim nelze ze sociálních důvodů zajistit péči ve vlastní rodině.

Ozdravovny se v minulosti potýkaly s nedostatkem klientů. „Zájem o dětské ozdravovny v poslední době opět roste," uvedla Jana Třešňáková.

Za objekt Tři hory, který se dražil s vyvolávací cenou pět milionů, získal kraj v květnu 16,25 milionu korun. „Zbytek peněz zůstává ve Fondu rozvoje a reprodukce kraje a bude připraven k dalšímu využití," dodala mluvčí.