Důležitým hlediskem projektu, financovaného 14 miliony korun z Evropské unie, je řešení bezbariérovosti školy. Přistavěna bude výtahová plošina, počítá se s úpravou nevyhovujících chodeb, vestibulu, spojovacích prostor i toalet. Kompletní rekonstrukce čeká několik odborných učeben. Nový vzhled, včetně vybavení, dostanou počítačová učebna či učebna fyziky a chemie. Vzniknout má moderní jazyková učebna s interaktivními prvky a samostatný prostor pro školní poradenské pracoviště.