Dohodli se na tom starostové jednotlivých obcí na zasedání v Libňatově. Svazek finančně podpoří tradiční i nové společenské akce, které se v regionu budou konat v příštím roce. Žádosti je možné podávat až do 20. listopadu.

Více informací mohou zájemci získat na nových internetových stránkách www.jestrebihory.net nebo na stránkách jednotlivých obcí.