Ve skleněné vitrině je zakonzervován původní hodinový stroj z roku 1897. Hned vedle ve výklenku je vystaven větší ze dvou gongů. Ten druhý, umístěný vedle zvonu na vrcholu opravené věže kostela sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří, odbíjí čas dodnes. Nahoru vede hodně strmé schodiště, výstup sem je jen na vlastní nebezpečí, ale stojí za to. Návštěvníci se nyní mohou ze tří oken věže rozhlédnout na Anenský vrch, hřeben Orlických hor a do dalších jejich částí. Nová atrakce do Orlického Záhoří táhne turisty. Vyhlídka je součástí projektu Historické věže Kladského Pomezí, do něhož je zapojena ještě věž poutního kostela v Neratově a věž v Bystřici Kladské na polské straně.

"Mimo sezonu lze věž navštívit v době provozu informačního centra, a to s průvodcem ve skupině maximálně 18 lidí. Zájem je velký, hlavně když jsou prázdniny nebo prodloužený víkend. Jezdí sem turisté i z Polska, kteří chtějí vidět všechny tři věže," říká referentka Informačního centra v Orlickém Záhoří Jana Matyášová.

Přímo v kostele totiž mohou vstoupit do modelů všech tří věží a kochat se virtuálními výhledy z nich. Kromě toho je moderní počítačová aplikace pomyslně přenese do míst turistických atrakcí v oblasti. Třeba na rozhlednu na Anenském vrchu, ke Kunštácké kapli, k rokytnickému muzeu Sýpka, na sjezdovku v Říčkách, do pohádkové zahrady v polském Mezihoří a na mnohá další místa. Při virtuální prohlídce kladského Minieurolandu pak procestují celý svět. Park totiž čítá přes 40 miniatur slavných staveb včetně Sochy Svobody, šikmé věže v Pise, Eiffelově věže, drážďanského komplexu Zwinger či Vítězného oblouku.

Kdy je věž přístupná?
Od září do dubna pondělí až pátek od 9 do 15 hodin, od května do srpna pondělí až sobota od 9 do 15 hodin (vždy po domluvě v informačním centru).

Modely věží mají umožnit vychutnat si rozhledy i tehdy, když návštěvníkům počasí nepřeje nebo jim zdravotní stav výstup na věž nedovoluje.

Dalším lákadlem v kostele je výstava fotografií Krajinou příběhů Rostislava Bartoně, upomínky na zdejší proslulou sklářskou výrobu a zájemci mohou vstoupit i do podkroví kostela, které bylo upraveno a zpřístupněno spolu s věží.

"Každý hrad nebo zámek má svoji legendu, my měli přímo na půdě poklad. Byla tu schována vitrážová okna. V kostele jsou usazena první čtyři vepředu a další čtyři vzadu. Byla vyrobena v místní sklárně," uvádí pro zajímavost Jana Matyášová.

Na půdě jsou v současné době k vidění na několika panelech obrázky spojené s projektem Historické věže Kladského pomezí. "Půdní prostor budeme časem využívat například k promítání, je to prostor vhodný k pořádání komornějších akcí," dodává Jana Matyášová.