„Maršov není jen zatáčka před Pecí“ je mottem celého projektu, jehož cílem je oživit a proměnit hlavní ulici a vytvořit z ní místo pro setkávání.

„Třída Josefa II. příliš neláká k tomu se zastavit a porozhlédnout se. Během jednodenní akce se místní občané pokusí upozornit na to, že Maršov je pro ně mnohem víc než onou zatáčkou před Pecí. Ulice ožije nejrůznějšími aktivitami. Návštěvníci se mohou těšit na pouliční hudbu a hry, výtvarné dílny, čtení v knihobudce, výstavy, pláž, kavárnu, bleší trh, domácí pochoutky a podobně,“ upozorňuje za pořadatele Anna Klimešová.

Pouliční slavnost začne v sobotu ve 14 hodin slavnostním průvodem masek a kostýmů od kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tématem letošního ročníku je sport a hry. „Připravena je divadelní rekonstrukci zápasu již zapomenutého maršovského sportu Crex crex v podání místních občanů, které proběhne hned v rámci zahájení akce. K dispozici bude například i trenažer Tour de France. Na programu je prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie či vystoupení maršovského pěveckého sboru Berthold. Ochutnávat se bude čerstvě uvařený guláš od místních občanů, vegetariánské i masové lahůdky, pivo i domácí limonády. V 18 hodin se uskuteční soutěžní ochutnávka domácích koláčů,“ vypočítává Anna Klimešová. Večer si mohou lidé posedět na předzahrádkách u piva či vína, poslechnout si živou hudbu ve vinotéce nebo si zatančit na Vénově “gramotéce”. O velkou část aktivit se starají sami místní obyvatelé, kteří se zapojili přímo do organizace a realizace vlastní pouliční akce, nebo přispějí tím, že přinesou na ulici své židle a pomohou tak dotvořit atmosféru živé ulice.

Akce Otevřená ulice je jednou z událostí, která vznikla pod hlavičkou „Otevřeného muzea“. Otevřené muzeum je oživením, zpřítomněním genia loci místa Horního Maršova.
Je to živá, otevřená, kulturní platforma, která vytváří projekty v různých kontextech a na různých místech po celé obci (pivovar, náměstí, obecní úřad, fara, vinotéka Nade dnem, louka Havranka, atd.) Cílem je především vzbudit zájem lidí o místo, kde žijí. Tento projekt již prošel a stále prochází svým přirozeným vývojem. Zpočátku byl zaměřen především na historii a oživení místních památek. Nyní se snaží reagovat na aktuální témata v obci, aktivně spolupracovat s místní komunitou i nejrůznějšími neziskovými organizacemi a spolky v regionu (například se spolkem Společně pro radost, neziskovou organizací SEVER apod.)